วิธีลบ รายชื่อผู้ติดต่อ

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกขวาที่รายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นกดที่เมนู “Delete” ตัวอย่างเลือกชื่อ “TIPYADA”

Step2

หลังจากกดที่ Delete แล้วรายชื่อที่เลือกก็จะหายไป เสร็จสิ้นขั้นตอน​

Did this answer your question?