วิธีสร้าง FOLDER ใน MY CONTACT

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เข้าที่ฟังก์ชั่นด้านล่าง (ที่หมายเลข 1) จากนั้นให้คลิกขวาที่เมนู Contacts ต่อมาให้กดเลือก “New Folder”

Step2

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Create New Folder ให้กรอกชื่อโฟลเดอร์ที่ช่อง Name ที่หมายเลข 1 และเลือกโฟลเดอร์ “Contacts (This computer only)” ที่หมายเลข 2 จากนั้นกด “OK” ที่หมายเลข 3(ตัวอย่างจะใส่ชื่อโฟลเดอร์ว่า “Team”)

Step3

โฟลเดอร์ชื่อ Team จะปรากฏที่ด้านซ้ายมือ เสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?