การ Activate Microsoft Office 2019

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เปิดโปรแกรม Microsoft Word

Step2

จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ดังรูป ให้ทำการคลิกที่ "I have a product Key" (หากไม่มีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้ทำตามข้อ 2.1 ด้านล่าง)

 

2.1 คลิกเลือกที่ Account ที่แถบด้านซ้ายมือ และ คลิกเลือกที่ Activate Product ดังรูป

Step3

จากนั้น ให้ทำการใส่ Product Key ลงในช่อง หลังจากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบ Key

Did this answer your question?