การ Activate Windows 10

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

วิธี Activate Windows 10 แท้

จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 วิธี Activate ผ่าน Setting Menu

แบบที่ 2 วิธี Activate ผ่าน command line

 

แบบที่ 1 วิธี Activate windows 10 ผ่าน Settings Menu

Step1

เปิดไปที่ Start แล้วเลือก Setting

 

Step2

จะมีหน้าต่าง “Windows Settings” แสดงขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Update & Security

 

Step3

จากนั้นให้เลือกหัวข้อ Activation ในแถบด้านซ้ายมือ และ เลือก Change Product Key

 

Step4

ในหน้าต่าง “Enter a product key” ให้ทำการใส่ Product Key

 

Step5

คลิก Activate เพื่อดำเนินการต่อ

 

Step6

รอสักครู่ หากคีย์ถูกต้อง จะแสดงดังรูป ให้คลิปปุ่ม Close เป็นอันเรียบร้อย

 

 

แบบที่ 2 วิธี Activate windows 10 ผ่าน command line

Step1

ให้เปิด Command Prompt หรือ ค้นหา “Command Prompt” แล้วคลิกขวาเลือก Run as Administrator

จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง “slmgr /ipk ตามด้วย Product key” และ enter

Step2

รอสักครู่ก็จะมีหน้าต่างแจ้งว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

Did this answer your question?