การถอน Product Key Windows

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้ติดตั้ง Windows License แล้วต้องการย้ายไปใช้งานเครื่องใหม่ จำเป็นจะต้อง Deactivate Product Key ออกจากเครื่องเก่าก่อน เพื่อนำไป Activate เครื่องใหม่ โดยสามารถดูขั้นตอนได้ต่อไปนี้

Step1

ไปที่เครื่องที่ต้องการถอน License

Step2

ให้เปิด Command Prompt หรือ ค้นหา “Command Prompt” แล้วคลิกขวาเลือก Run as Administrator

Step3

พิมพ์คำสั่ง slmgr /upk และกด enter จะเป็นการ Uninstall Product Key

Step4

จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา จากนั้นสามารถนำ Key ที่เคย Activate เครื่องดังกล่าวไป Activate ที่เครื่องต่อไปได้เลย

ในกรณีที่มี Windows Home ติดมากับเครื่อง และ ต้องการติดตั้งเป็น Windows Pro เพื่อ activate

ต้องทำการลบ Product key ออกจาก Registry

1.พิมพ์คำสั่ง slmgr /cpky ใน Command Prompt

2.กด OK หลังจากกระบวนการลบ Productkey เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: กระบวนการนี้จะทำการลบ Product key ที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ออกจาก Registry เพื่อไม่ให้โปรแกรมตรวจสอบ Product key สามารถดูได้

Did this answer your question?