การ Activate by Phone สำหรับ MS Office 2019

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

การเปิดใช้งาน Microsoft Office แบบผ่านโทรศัพท์ หรือ Activate by Phone

Step1

เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Office มาแล้ว คลิกเลือกที่หัวข้อ Account ด้านซ้ายมือ

และ คลิกที่ Activate Product

จะเจอหน้าต่างให้เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Office ให้เราเลือกตัวเลือกที่ 2 แล้วคลิกถัดไป

Step2

.เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว จะเจอกับหน้าต่าง การเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Office แล้วให้เราทำตามขั้นตอนคือ
  2.1 เลือก “ประเทศ”
  2.2 คัดลอกหมายเลขทั้งหมดส่งให้กับผู้ขาย หรือสามารถติดต่อกับ Microsoft ได้เช่นกัน

แต่หากคุณซื้อกับทาง Mailmaster สามารถส่งให้ทาง

E-mail : support@mailmaster.co.th หรือ Line : @mailmaster

 ***(ห้ามปิดหน้าต่างนี้เด็ดขาด)

Step3

เมื่อส่งหมายเลขในขั้นตอนที่ 2 ไปแล้ว ให้รอ หมายเลขยืนยันจากผู้ขายส่งกลับมา

  3.1 เมื่อได้ชุดหมายเลขเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย ให้เรานำมากรอกในช่อง A-H แล้วคลิก “ถัดไป”

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างว่าโปรแกรม ถูกเปิดใช้งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เป็นอันเสร็จ เราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ

Did this answer your question?