วิธี Download และ Install MS Office 2019 - 2021 (ESD)

MM
Written by Mail Master
Updated 3 months ago

Step 1

เข้าเว็บไซต์ account.microsoft.com และทำการ ลงชื่อเข้าใช้

Step 2

เลือกหัวข้อ บริการและการสมัครสมาชิก จะพบ license ที่มีการผูกไว้ ให้คลิก ติดตั้ง

Step 3

เมื่อ Download เสร็จ ให้ Double Click เพื่อติดตั้ง และรอสักครู่

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยสามารถใช้งาน MS Office ได้ทันที

Did this answer your question?