วิธีแก้ปัญหา We Can't Install ไม่สามารถติดตั้ง MS Office ได้

MM
Written by Mail Master
Updated 2 months ago

Step 1

คลิกที่ ปุ่ม Start หรือ ปุ่ม Search พิมพ์คำว่า regedit และ คลิกเปิดโปรแกรม

Step 2

เมื่อเปิดโปรแกรม จะพบหน้าต่าง Registry Editor

Step 3

ให้ทำการเข้า Path ดังนี้ HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Policies > Microsoft > Office > 16.0 > common > OfficeUpdate

Step 4

จากนั้นให้ทำการ Delete Folder ที่ชื่อว่า OfficeUpdate

และ ทำการ restart Computer และ ติดตั้ง MS Office อีกครั้ง

Did this answer your question?