วิธีเปลี่ยนชื่อ Account MS Office (ESD)

MM
Written by Mail Master
Updated 7 months ago

Step 1

เข้าเว็บไซต์ https://account.microsoft.com/ และ ลงชื่อเข้าใช้

Step 2

เลือกหัวข้อ ข้อมูลของคุณ และดูในส่วน ข้อมูลบัญชี คลิก แก้ไขข้อมูลบัญชี (หากติดขั้นตอน Verify Email สามารถทำตาม Step 4)

Step 3

คลิก เพิ่มอีเมล และ ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการ

Step 4

กรณีติดขั้นตอน Verify Email รหัส Verify จะถูกส่งไปยัง ทีม support mailmaster ลูกค้าสามารถติดต่อ ทีม support เพื่อขอ code verify ได้ทาง support@mailmaster.co.th หรือ Line : @mailmaster

หลังจากได้รับ code verify และกรอก code ในช่องตามภาพด้านล่าง

ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอตามภาพด้านล่าง

Step 5

คลิกที่ เพิ่มอีเมล

- โดยช่องแรก จะเป็นการสมัครเมลใหม่ โดยใช้ outlook.com

- ช่องที่สอง จะเป็นอีเมลที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว เช่น อีเมลองค์กร แต่จะไม่สามารถใช้ outlook,hotmail ได้ครับ

***(อีเมลที่เพิ่ม จะต้องไม่เคยสมัคร microsoft account มาก่อน)

หลังจากเพิ่มอีเมลเรียบร้อย จะได้ดังภาพด้านล่างนี้

Did this answer your question?