วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

MM
Written by Mail Master
Updated 6 months ago

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม PDFelement โดยคลิกเลือกดาวน์โหลดจากระบบปฎิบัติการดังนี้

Windows OS: https://download.wondershare.com/pdfelement-pro_full5239.exe

Mac OS: https://download.wondershare.com/mac-pdfelement_full5237.dmg

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วสามารถเปิดไฟล์ได้ทันที เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม3. หลังจากเปิดไฟล์ติดตั้งแล้ว จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมให้กดที่ปุ่ม Install

รอโปรแกรมทำการติดตั้งสักครู่

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้น ให้ลูกค้ากดปุ่ม Start Now เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้นการติดตั้ง

Did this answer your question?