Account Blocked

บัญชีที่ถูกบล็อค
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

เมื่ออีเมลขาเข้าสำหรับบัญชีถูกบล็อกเนื่องจากหนึ่งในเหตุผลต่อไปนี้

- รายการขาเข้าถูกบล็อก

- กล่องจดหมายถูกปิดใช้งาน

- พื้นที่กล่องจดหมายเกินจำกัด

จะปรากฎแบนเนอร์ขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ผู้ใช้สามารถปลดบล็อคบัญชีได้โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในลิงค์ที่มีให้ในแบนเนอร์

ผู้ใช้งานสามารถปลดล็อคบัญชีของตัวเองได้โดยใช้ลิงค์ด้านล่าง https://mail.zoho.com/UnblockMe

ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้ใช้ขององค์กรสามารถให้แอดมินยกเลิกการบล็อกบัญชีของผู้ใช้จากแผงควบคุมได้

Step1

เข้าสู่ระบบคลิกเลือกที่ Admin Console

Step2

คลิกที่  Mail Settings และเลือก  E​xport Mail Account จากนั้นคลิก +Add

Step3

รายการบัญชีผู้ใช้ที่ถูกบล็อกจะปรากฏขึ้นพร้อมกับเหตุผล

Step4

เลือกบัญชีที่จะยกเลิกการบล็อกแล้วเลือก ‘ยกเลิกการบล็อก’ 

Did this answer your question?