Webmail Interface

วิธีการเข้าใช้งาน Zoho Mail
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกลิงก์เพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้ https://www.zoho.com/mail/login.html 

จากนั้นคลิก Sign In

Step2

ทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน จากนั้นคลิก Next 

Step3

รายละเอียดของ Zoho Mail ประกอบด้วยดังรูปภาพด้านล่าง

Step4

Zoho Applications ในส่วนบนของหน้าจอ คุณสามารถคลิกไอคอน Zoho Apps ที่มุมขวาบน ใกล้กับโปรไฟล์ของคุณเพื่อดูและเข้าถึงแอปพลิเคชั่นอื่นๆได้

Did this answer your question?