วิธี Sync Workdrive กับ Desktop

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

  Download WorkDrive Sync   <<คลิกที่>>

Step2

กด Run fle ที่ download มา

Step3

กด Install ติดตั้ง กด Next และ ติดตั้ง โปรแกรมให้สมบูรณ์

Step4

เมื่อติดตั้งแล้ว จะปรากฏ หน้า login เข้าสู่ระบบ Zoho

Step5

เลือก folder ที่ต้องการ กด Start syn

Step6

ไปที่ My computer จะปรากฏ Work dirve Zoho

Did this answer your question?