วิธีการแชร์ไฟล์ให้ผู้ใช้งานนอกองค์กร

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เลือกโฟลเดอร์ทีมที่ต้องการแชร์

Step2

 ไปที่ share  เลือก New external shared link

Step3

 ใส่ E-mail ที่ต้องการ และกำหนดการอนุญาต  share กด Create

Did this answer your question?