วิธีสร้าง link สำหรับให้ download file

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ทีมหรือโฟลเดอร์ของฉันและคลิกไอคอนแชร์ คลิก  New download link

Step2

ใส่ ชื่อ LinK  สามารถเลือกการตั้งค่าขีด จำกัด การดาวน์โหลดสำหรับไฟล์จากนั้นทำการ Set expiration on เพื่อตั้งวันที่หมดอายุสำหรับลิงค์ดาวน์โหลดและคลิก Create 

Did this answer your question?