วิธีการให้สิทธิในการเข้าถึง Folder

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

มีสี่บทบาทที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกในโฟลเดอร์ทีม:
(ผู้ใช้จะแชร์ไฟล์ได้นั้นจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึง Folder ก่อน จึงจะขึ้น Email )

- เลือก folderที่ต้องการ จากนั้น กด Share
- ใส่ Email ที่ต้องการ
- เลือกการ  Access บทบาท ของผู้ใช้
- จากนั้น กด Shared  • Admin  - เป็นค่าเริ่มต้นสูงสุดผู้สร้างโฟลเดอร์ทีมคือผู้ดูแลระบบของโฟลเดอร์ทีม ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิกเพิ่มแก้ไขเปลี่ยนชื่อย้ายและแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ในขณะที่จัดการการตั้งค่าโฟลเดอร์ทีม

  • Organizer - ผู้จัดสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ไปยังโฟลเดอร์ทีม แต่ไม่สามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับทุกคน พวกเขายังสามารถเพิ่มแก้ไขเปลี่ยนชื่อย้ายและแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์ โปรดทราบว่าผู้จัดสามารถย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ทีมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • Editor  - ผู้แก้ไขสามารถดูเพิ่มแก้ไขคัดลอกและเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ แต่ไม่สามารถแชร์หรือย้ายหรือลบ

  • Viewer  - ผู้ดูสามารถดูคัดลอกแสดงความคิดเห็นและดาวน์โหลดไฟล์ได้ Did this answer your question?