วิธีการเพิ่มไฟล์ใน Team Folder

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกที่ New ด้านขวา เลือก ไฟล์ที่ต้องการจากจะปรากฏไฟล์ สามารถเริ่มใช้งานได้

Did this answer your question?