วิธีการย้ายไฟล์ หรือ copy ไฟล์ใน Team Folder

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เลือกโฟลเดอร์ทีมของคุณด้านซ้าย คลิกไอค่อน  More actions เลือกMove to

Step2

เลือกโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ทีมเพื่อย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปจากนั้นคลิก Move

Did this answer your question?