WorkDrive - Windows

การติดตั้ง Workdrive บน Windows
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WorkDrive Genie สำหรับ Windows หรือสามารถคลิกที่ลิ้งก์

https://www.zoho.com/workdrive/downloads/wd-genie/ZohoWorkDriveGenie1.0.exe

Step2

คลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อเริ่มการติดตั้งจากนั้นคลิก Install

Step3

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นคลิก Finish 

Step4

จากนั้นรอสักครู่ระหว่างรอติดตั้งให้สมบูรณ์จากนั้นทำการเริ่มใช้งานได้

Did this answer your question?