ใบรับรอง Completion certificate

การดาวน์โหลดใบรับรอง สามารถใช้สำหรับเอกสารทางกฎหมาย
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

หากต้องการดาวน์โหลดใบรับรอง

ไปที่บานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย วางเมาส์ที่ Documents แล้วคลิก Completed.

Step2

เลือกเอกสารจากรายการ โดยคลิกที่ชื่อเอกสาร

คลิก Completion certificate ที่ด้านบนของหน้าจอดูรายละเอียด การดาวน์โหลดจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ


Step3

หากต้องการดูตัวเลือกการดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากหน้าจอ ดูรายละเอียดของเอกสาร ให้คลิกที่จุดสามจุด ... แล้วเลือก Download


Step4

เลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วคลิก Download เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?