การตั้งค่า signature

การตั้งค่าลายเซ็น ( signature )
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดในลายเซ็นดิจิทัล โดยลายเซ็นของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัล

Step1

Zoho Sign สามารถตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้สามวิธี:

1. พิมพ์ (TYPE)
2. วาด (DRAW)
3. อัพโหลด (UPLOAD)

การตั้งค่าลายเซ็น:

1. ไปที่ Settings ทางด้านซ้ายของแดชบอร์ดและไปที่ Profile

2. คลิกไอคอนดินสอ   ถัดจากลายเซ็นและฟิลด์เริ่มต้นเพื่อเปิดวิซาร์ดลายเซ็น

Step2

1. เลือกวิธีที่ต้องการเพื่อสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณและดำเนินการต่อ

2. หากต้องการพิมพ์ลายเซ็น ให้คลิก TYPE

เลือกสไตล์ฟอนต์จากชุดสไตล์เริ่มต้นของแอปพลิเคชัน พิมพ์ลายเซ็นและชื่อย่อของคุณ แล้วคลิก Ok

Step3

หากคุณต้องการวาดลายเซ็น ให้คลิก DRAW ที่ด้านบนของหน้าจอ วาดลายเซ็น แล้วคลิก Ok

Step4

หากคุณต้องการอัปโหลดเอกสารที่มีลายเซ็นของคุณ ให้คลิก UPLOAD ที่ด้านบน
อัปโหลดเอกสาร แล้วคลิก
Ok

 

Did this answer your question?