การตรวจสอบเอกสาร

ส่วนนี้จะแสดงรายการเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งหรือได้รับในบัญชี Zoho Sign ของคุณ
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกที่ document เลือก All จากเมนูบาร์ ทางด้านซ้าย

มุมมองรายการจะแสดงชื่อเจ้าของเอกสาร ผู้รับ วันที่สร้าง ชื่อโฟลเดอร์ และสถานะลายเซ็น สำหรับแต่ละเอกสาร

เอกสารแต่ละฉบับมีปุ่ม ดำเนินการ (Action) ที่ให้คุณดำเนินการเพิ่มเติมกับเอกสารได้ โดยตรงจากมุมมองรายการ

Step2

มุมมองรายการของเอกสารที่ส่ง จะแสดงเอกสารจากทุกประเภท รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินการ หมดอายุ ร่าง เสร็จสมบูรณ์ และปฏิเสธ คุณสามารถแก้ไข ดู ดาวน์โหลด ส่งอีเมล ลบเอกสาร แก้ไขเป็นเอกสารใหม่ เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ และดาวน์โหลดใบรับรองการเสร็จสิ้น

โดยใช้ปุ่ม ดำเนินการ (Action) ที่ด้านขวาสุดของหน้ามุมมองรายการ

ปุ่มการทำงานด้านขวาสุดของเอกสารแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันไปตามสถานะของเอกสาร

Did this answer your question?