ลงทะเบียน Zoho Sign สร้างหรือเข้าร่วมองค์กร

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

เมื่อคุณสร้างบัญชี Zoho แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงทะเบียนกับ Zoho Sign

 Step1 

เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho ของคุณ

ไปที่หน้าแรกของ Zoho Signแล้วคลิกเข้าถึง ZOHO SIGN คุณจะถูกนำไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชี Zoho Sign

Step2

หากองค์กรของคุณลงทะเบียนกับ Zoho Sign แล้ว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กร เพื่อส่ง
คำเชิญเข้าร่วม

หากองค์กรของคุณยังใหม่กับ Zoho Sign ให้ป้อนชื่อองค์กรของคุณ

แล้วคลิก Save and Proceed เพื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่

จากนั้นคุณจะถูกนำไปที่แดชบอร์ด Zoho Sign เพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ

Step3

หากองค์กรของคุณยังไม่มีบัญชี Zoho Sign:

คลิกตัวเลือกที่สอง Yes, I need a separate Zoho Sign account.. สร้างบัญชีใหม่สำหรับฉันเองเพื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่ ใส่ชื่อองค์กรของคุณ

Step4

คลิก Save and Proceed คุณจะถูกนำไปที่แดชบอร์ดของ Zoho Sign

จากนั้นสามารถตั้งค่าบัญชี Zoho Sign ของคุณในขั้นตอนอื่นๆได้เลย

 

 

Did this answer your question?