การสร้าง Extension

การสร้าง Extension
MM
Written by Mail Master
Updated 1 month ago

การสร้าง Extension

สามารถเข้าไปที่ Extension and Trunk > Extension > Add 

เมื่อเลือก Add เสร็จให้กำหนดข้อมูลภายในของ Extension ที่ต้องการสร้าง

User Information > กำหนดข้อมูล ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และการให้สิทธิ์ (User Role )กับ Extension ที่ต้องการจะสร้าง 

Extension Information > เป็นการกำหนดหมายเลขภายใน Extension Number และ Caller ID ต้องเป็นเลขเดียว (กำหนดหมายเลขภายใน เลขเริ่มที่ 100 เป็นต้นไป) 

**หากไม่ได้ต้องการกำหนดหมายเลขภายใน ในส่วนนี้ไม่ต้องดำเนินการ

คลิก Save  และ Apply

Did this answer your question?