การตั้งค่า Extension

การจัดการผู้ใช้งาน และการตั้งค่า Extension
MM
Written by Mail Master
Updated 1 month ago

การจัดการผู้ใช้งาน และการตั้งค่า Extension

สามารถเข้าไปที่ Extension and Trunk > Extension 

เลือก Extension ที่ต้องการตั้งค่าหรือแก้ไข

เมื่อเลือกแล้ว เข้าไปที่ หัวข้อ User 

สามารถแก้ไขข้อมูล Extension ได้ที่ User Information 

Extension Information หมายเลขภายในหรือ Extension ไม่สามารถแก้ไขได้ 

หากต้องการเปลี่ยนต้องดำเนินการ ลบ และ สร้างใหม่

คลิก Save

การตั้งค่า Call Forwarding  

เข้าไปที่ หัวข้อ Presence

ในกรณีที่ไม่มีการรับสายหรือสายไม่ว่าง สามารถกำหนดให้ระบบโอนสายไปยังปลายทางที่กำหนดได้ โดยเลือกหัวข้อตาม Drop down list

Internal Calls คือ การโทรภายใน หรือ ภายในโทรเข้ามา

External Calls คือ การโทรภายนอก หรือ ภายนอกโทรเข้ามา

คลิก Save

การตั้งค่าแจ้งเตือน Notifications

เข้าไปที่ หัวข้อ Features

หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนเข้า Email กรณีที่มีสายโทรเข้าและไม่ได้มีการรับสาย

สามารถ ติ๊กที่ช่อง Send email notifications on missed calls เพื่อให้ระบบกำหนดการแจ้งเตือนมายัง Email ได้

คลิก Save

การตั้งค่า Call Restrictions หรือ ข้อจำกัดการโทร

เข้าไปที่ หัวข้อ Security

หากต้องปิดการโทรของ Extension ดังกล่าวสามารถกำหนดได้ตามหัวข้อด้านล่าง

Disable Outbound Calls คือ ปิดการโทรของ Extension ดังกล่าว

Disable Outbound Calls outside Business Hours คือ ปิดการโทรของ Extension ดังกล่าวในเวลานอกทำการ

คลิก Save

Did this answer your question?