การตั้งค่า Holidays

การตั้งค่า Holidays
MM
Written by Mail Master
Updated 1 month ago

การตั้งค่า Holidays

สามารถเข้าไปที่ Call Control > Business Hours and Holidays > Holidays

เลือก Holidays เมื่อเลือกแล้วสามารถที่จะ Add หรือ Import (ไฟล์จะต้องเป็น Type Csv.) 

เมื่อเลือกแล้ว ให้ทำการกำหนด Name และ Holiday Type จากนั้นคลิกที่ Save

หากวันหยุดที่มีในระบบ ไม่ตรงกับที่ใช้งานสามารถลบวันหยุดดังกล่าวออกได้ 

เลือก Holidays เมื่อเลือกแล้วคลิกที่ ไอคอนถังขยะ (สีแดง) 

จากนั้นคลิกที่ Save อีกครั้ง

Did this answer your question?