การตั้งค่า Voicemail สำหรับ Ring Group หรือ Queue

การตั้งค่า Voicemail สำหรับ Ring Group หรือ Queue
MM
Written by Mail Master
Updated 7 months ago

การตั้งค่า Voicemail สำหรับ ring group หรือ queue

สามารถเข้าไปที่ Call Features > Ring Group

เลือก Ring Group ที่ต้องการเปิดใช้งานฟังชั่น Voicemail

เมื่อเลือกแล้ว เลื่อนลงมาล่างสุดในส่วนเมนู Failover Destination

หากเป็น Hang Up ให้เลือกเป็น Group Voicemail

ในกรณีที่ยังไม่มีการสร้างไว้ ให้คลิก Add

ตั้งค่าว่าต้องการให้ Voice Mail ถูกบันทึกไปที่ใครใน กลุ่มไหนบ้าง

เมื่อเลือกเป็น Ring Group ระบบจะเลือก Members เป็นค่าเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติ

ในส่วน Group Voicemail Greeting สามารถใส่เลือกอัปโหลดเสียงได้

หรือใช้เสียงตามค่าเริ่มต้นได้

กด Save

จะเห็น Group Voicemail ที่เราได้สร้างไว้ในแท็ป Voicemail

และสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมในเมนู Voicemail Settings

 

Did this answer your question?