Setting Profile

การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คุณสามารถไปยังหน้าโปรไฟล์ได้ 2 วิธี คือ 

1. คลิกที่ไอคอน 🖍 ที่มุมขวาบน

2. คลิกที่ Preferences ในแท็ปเมนูด้านซ้าย

จะเจอกับหน้าโปรไฟล์ ที่อยู่ในเมนู User ดังรูปด้านล่าง

 

Step2

คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ โดยคลิกที่ไอคอน 📷 (กล้อง) 

จากนั้นเลือกรูปที่ต้องการ

คลิก Open เป็นอันเสร็จสิ้น

Step3

การตั้งค่าหน้าโปรไฟล์ ผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่สามารถเปลี่ยน Extension Number ได้

โดยคุณสามารถเปลี่ยน First Name, Last Name, Email Address และ Mobile Number ได้

Did this answer your question?