ตั้งค่าเพิ่มคำสั่งเสียง (Voice prompt)

ตั้งค่าเพิ่มคำสั่งเสียง (Voice prompt)
MM
Written by Mail Master
Updated 1 month ago

ตั้งค่าเพิ่มคำสั่งเสียง (Voice prompt)

สามารถเข้าไปที่ PBX Settings > Voice Prompt

เลือก Custom Prompt ไปที่ Upload 

เลือก Browse ไฟล์เสียงทีต้องการและคลิก Upload (Type ต้องเป็น wav , mp3 , gsm)

Did this answer your question?