การ เพิ่ม/เปลี่ยน email รับ Code Verify

MM
Written by Mail Master
Updated 7 months ago

***ในการเปลี่ยน email รับ code verify ต้องทำการเพิ่ม email alias และตั้งค่าเป็น primary email แล้วเท่านั้น สามารถดูวิธีการเพิ่มได้จาก ลิงค์นี้

Step 1

คลิกที่หัวข้อ ความปลอดภัย (Security) ดูในส่วน การตรวจสอบสองชั้น

Step 2

จากนั้นดูในส่วน ส่งโค๊ดผ่านอีเมล

(กรอบสีแดง) เป็นอีเมลปัจจุบันที่มีการส่ง code verify

คลิกเพิ่มวิธีใหม่ในการลงชื่อเข้าใช้หรือยืนยัน (กรอบสีเขียว)

คลิกเลือก ส่งโค๊ดผ่านอีเมล

Step 3

เพิ่มอีเมลที่ต้องการรับ code verify

จากนั้นระบบจะทำการส่ง code verify ไปยังอีเมลที่กรอกด้านบน

หลังจากเพิ่มอีเมลสำหรับรับ code verify เรียบร้อย

Step 4

จะพบอีเมลที่ใช้ในการรับ code verify 2 อีเมล จะทำการลบเมลเดิมหรือไม่ลบก็ได้

เมื่อมีการกดลบอีเมลเก่าที่ใช้รับโค๊ด ระบบจะทำการส่ง code verify ไปยังอีเมลใหม่

ให้นำ code ที่ได้รับมากรอกในช่อง

Did this answer your question?